Mobil: 070-344 28 21  I  E-post: evabrattfeldt@live.se

Om företaget

Jag är socionom sedan 30 år tillbaka med auktorisation och vidareutbildning till Mindfulnessintruktör och KBT terapeut steg1. Jag har bred erfarenhet av psykosocialt arbete i kommuner, landsting, hälsohem och privat vårdcentral, och sedan 2002 har jag haft egna uppdrag. År 2008 startade jag företaget LEva Bra.

HEM   |   OM FÖRETAGET   |   MINDFULNESS   |   LIVSSAMTAL/KBT   |   SKRATT   |   ÅTERHÄMTNING   |   KONTAKT

Anställningar

 

2009-

Kurator och KBT terapeut Njurunda VC

2008-2009

Samordnare/stödjare i kvinnofridsfrågor, Socialtjänsten i Sundvall

2003-2008

Kurator Österåsens hälsohem

2000-2003

Budgetrådgivare Socialtjänsten, Sollefteå kommun

1988-2000

Kurator Barnkliniken Sollefteå sjukhus

1987

Socialsekreterare Individ- och familjeomsorg, Sollefteå kommun

1986

Kurator Kirurgkliniken Sollefteå sjukhus

1984-1986

Kurator Gävle sjukhus, Rehab

1984

Socialsekreterare Individ- och familjeomsorgen Socialtjänsten, Gävle kommun

 

Vårdbiträde, affärsbiträde, jordbruksarbete

Utbildningar

 

160922 ACT with selfcritical and shameprone clients
150114 Grundläggande Psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

041204

Handledarutbildning i Mindfulnessbased Cognitive Therapy

030314

FUGL, Fördjupad kurs i utveckling av grupp och ledare

020421

Certifierad skrattinstruktör

010912

Gruppdebriefing och krishantering, vidareutbildning

010529

Budget- och skuldrådgivare, påbyggnad

010329

Auktoriserad socionom

010320

Svåra situationer på arbetsplatsen, krishantering och debriefing

010212

Handledarutbildning HALT i teambuildning/lagutveckling

000207

Budgetrådgivning, skuldsanering

980303

Krisledning på sjukhus

980623

Magisterexamen i socialt arbete, 50 p

970522

Teamarbete i modern rehabilitering

970613

UGL, Utveckling av grupp och ledare

950116

Krishantering, emotionell debriefing

840201

Socionomexamen Högskolan Östersund, f140 p

 

Utbildningsresor med konsultnätverket Competenscompagniet på teman; krishantering, lösningsfokuserat arbete, grupputveckling och konflikthantering