Klicka för större bild!

Mobil: 070-344 28 21  I  E-post: evabrattfeldt@live.se

Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness är en vardagsnära stresshanteringsmetod som bygger på egenträning. Metoden kan ge förbättrad livskvalité genom att öka vår förmåga att vara här och nu. På så sätt blir vi mer fri att välja handlings- och tankemönster istället för att fastna i negativa mönster och kan även förbättra förmågan att fokusera. Alla kan ha glädje av detta, men det kan vara särskilt värdefullt vid stress, smärta och utmattningssyndrom.
 
Kärnan i mindfulness är att öva uppmärksamheten för att bli mer närvarande i nuet. Det kan finnas många anledningar till att vilja bli mer närvarande; en stressig tillvaro där man känner att man rusar från det ena till det andra, samt påträngande tankar som känns tvingande ”jag borde, jag måste”, vilket kan leda till att du pressar dig för hårt. Du kanske oroar dig för framtiden eller grubblar över det som ligger bakom och blir nedstämd.
 
Mindfulness bygger på 1000-åriga österländska meditationstraditioner, kombinerade med västerländska psykologiska kunskaper från bland annat kognitiv terapi. Forskning har visat att metoden motverkar depression och hjälper oss att hantera stress.
 
Mindfulness innebär att rikta uppmärksamheten medvetet och avsiktligt. Vi övar att göra det utan att döma och värdera, vilket ofta sker omedvetet och automatiskt. På så sätt kan vi bli medvetna om våra automatiska tanke- och beteendemönster och får en större frihet i vårt sätt att tänka och agera.
Alltför ofta hamnar vi i prestationskrav, vilket även kan hända när vi övar medveten närvaro. Det är då bra att påminna sig om att mindfulness handlar om att öva att vara, istället för att göra. Att låta dig få vara som du är i den här stunden, inte sträva efter förändring - acceptera och släppa taget.

Mindfulness (MBCT) är en evidensbaserad metod som visat goda resultat för att förebygga återfall i depression. Kursen kan ses som en förebyggande friskvårdsinvestering men också som en del i rehabiliteringen. Läs mer på http://mbct.co.uk » 

LEva Bra erbjuder föreläsningar, prova-på-dagar och hela 8-veckorskurser med upplägg enligt Mindfulnessbased Cognitive Therapy (MBCT).

HEM   |   OM FÖRETAGET   |   MINDFULNESS   |   LIVSSAMTAL/KBT   |   SKRATT   |   ÅTERHÄMTNING   |   KONTAKT

Meditationspallar

á  400:- + frakt

Mindfulnessövningar
för egenträning


LEva Bra producerar även CD-skivor med mindfulnessövningar för egenträning.

Dubbel CD 
pris: 200:- + frakt