Mobil: 070-344 28 21  I  E-post: evabrattfeldt@live.se

Livssamtal/KBT

I olika perioder i livet kan vi hamna i situationer då vi behöver se på vårt liv med nya ögon. Det kan vara på grund av förluster av olika slag, sorg, separation eller när livet plötsligt förändras med familj, barn eller arbete.

Med 25 års erfarenhet av möten med människor i svåra situationer framstår det allt klarare att vi har svaren inom oss, men vi behöver varandra för att få syn på dem. I mötet kan vi få pröva våra tankar och se vilka känslor och beteenden de skapar för att hitta nya sätt att hantera livet.

LEva Bra erbjuder samtal för kris- och stresshantering, livsstilsförändring, friskvård/egenvård, debriefing och KBT behandling.

KBT- Kognitiv Beteende Terapi

KBT handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner, reagerar kroppsligt och vad vi gör. Genom KBT inriktade samtal och behandlingar får vi syn på våra mönster och stöd och verktyg för att förändra det som inte fungerar och acceptans för våra reaktioner. Samtalen kombineras ofta med verktyg från Mindfulness och Compassion Fokuserad Terapi.

I en KBT behandling börjar man med 1-2 bedömningssamtal för att se vilken inriktning/målsättning som är lämplig för personen. En KBT behandling innefattar ofta 10-12 samtal.

I andra fall kan ett enstaka eller några samtal vara tillräckligt för att få vägledning och kraft att gå vidare.

HEM   |   OM FÖRETAGET   |   MINDFULNESS   |   LIVSSAMTAL/KBT   |   SKRATT   |   ÅTERHÄMTNING   |   KONTAKT