Mobil: 070-344 28 21  I  E-post: evabrattfeldt@live.se

Återhämtning

Vi längtar efter att leva ett aktivt och rikt liv men finner oss ibland helt uttröttade, av även i grunden positiva saker som vi själva valt. Det kan vara ett tecken på att vi glömt att det finns en balans mellan aktivitet och återhämtning. Många gånger är det återhämtningen som får stryka på foten i en full almanacka. När vi då slår oss ner i soffan infinner sig inte den behagliga avslappningen så lätt. När varningslampan lyser i bilen, lämnar vi i regel in den på reparation och genomgång. Men hur gör vi med oss själva?

Upplev en återhämtning där du kan vara ifred med dig själv, men även har tillgång till enskilt samtal med samtalsterapeut, i en enkel naturnära miljö. Om du vill kan du boka övernattning för att få en helg eller längre period av återhämtning. Boendet är med självhushåll, men med gångavstånd till sommarbutik/restaurang.

HEM   |   OM FÖRETAGET   |   MINDFULNESS   |   LIVSSAMTAL/KBT   |   SKRATT   |   ÅTERHÄMTNING   |   KONTAKT